Aanpak 2021 high potentials traject

Na de voorlichtingen van actielijn 1 volgt een lijst van geïnteresseerden (met het vakgebied) van alle deelnemende school-instellingen.

Actielijn 2 zal a.h.v. het overzicht een aantal Webinars inplannen.

De kern van het high potentials traject  zal plaats vinden tussen de  voorjaarsvakantie en meivakantie 2021.

Webinar:

De lessen worden live uitgezonden vanuit het Rijks en het JTC, deze kunnen gevolgd worden door alle deelnemers (ook van de andere school-instellingen).

Deelnemers kunnen in een chat ervaringen delen. Een deskundige volgt de chat en reageert op de chat.

Er zijn 2 trajecten:

  1. traject voor volwassenen;
  2. traject voor leerlingen.

Traject voor volwassenen:

Er worden 5 PLG’s  (Professionele Leergemeenschap) georganiseerd.

De deelnemers krijgen informatie over de indeling van het Nederlandse onderwijssysteem en de opbouw van de lerarenopleiding.

Tijdens de PGL worden casussen voorgelegd middels Webinars.

Deelnemers geven ook zelf een les, waarop een reflectie plaats vindt.

Traject voor leerlingen:

Leerlingen maken een profielwerkstuk bestaande uit een praktisch onderzoek.

Dit onderzoek bestaat uit 10 lesbezoeken en het volgen van  4 workshops welke verzorgt worden door Fontys.

Vanuit de workshops krijgen zij gerichte opdrachten om hun lesbezoeken inhoud te geven.

Zij ontvangen een certificaat van deelname van Fontys en kunnen daarmee vrijstelling verkrijgen van OSA (oriënterende stage A).

Geef een reactie